Akad Qurban

i. LAFAZ AKAD

Saya bersetuju mewakilkan kepada pihak Urusetia Warga Cakna bagi menguruskan pembelian, penyembelihan, pengagihan daging aqiqah saya/pihak diwakili saya kerana Allah Ta’ala.


Saya juga bersetuju memberikan wakil kepada Urusetia Warga Cakna untuk mewakilkan penyembelihan, pengagihan daging aqiqah atau sumbangan/zakat saya/pihak diwakili saya (Wakalah Fi Dzimmah) kepada rakan urusetia Warga Cakna di negara-negara berkenaan.

Nota: Kemungkinan ini boleh berlaku jika sekiranya team Relawan Misi tidak dapat melakukan perjalanan keluar negara atau tidak dibenarkan masuk kerana PERKARA YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN.

Saya juga bersetuju jika terdapat lebihan wang tersebut, akan digunakan oleh Warga Cakna bagi pengurusan dan kebajikan.