Home Induk Qurban HTML Akad Qurban

Akad Qurban

i. LAFAZ AKAD

Saya bersetuju mewakilkan kepada pihak Urusetia Warga Cakna bagi menguruskan pembelian, penyembelihan, pengagihan daging aqiqah saya/pihak diwakili saya kerana Allah Ta’ala.


Saya juga bersetuju memberikan wakil kepada Urusetia Warga Cakna untuk mewakilkan penyembelihan, pengagihan daging aqiqah atau sumbangan/zakat saya/pihak diwakili saya (Wakalah Fi Dzimmah) kepada rakan urusetia Warga Cakna di negara-negara berkenaan.

Nota: Kemungkinan ini boleh berlaku jika sekiranya team Relawan Misi tidak dapat melakukan perjalanan keluar negara atau tidak dibenarkan masuk kerana PANDEMIK COVID-19 atau PERKARA YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN.

Saya juga bersetuju jika terdapat lebihan wang tersebut, akan digunakan oleh Warga Cakna bagi pengurusan dan kebajikan.