Bayaran QR Pay

Masukkan jumlah yang sepatutnya dan tulis kenyataan dalam Nota Bayaran di bawah